Koncernens utveckling 1992-2016

Securitas strategiska fokusering på säkerhet började i mitten av 80-talet. Koncernen har sedan dess utvecklats från ett svenskt bevakningsföretag till en världsledare i säkerhet med marknadsledande positioner i Europa och Nordamerika. Securitas har genomgått fyra utvecklingsfaser: expansion i Europa, etablering i USA, divisionalisering och uppdelning av koncernen i självständiga börsnoterade säkerhetsföretag.

Securitas strategiska fokusering på säkerhet började i mitten av 80-talet. Koncernen har sedan dess utvecklats från ett svenskt bevakningsföretag till en världsledare i säkerhet med marknadsledande positioner i Europa och Nordamerika. Securitas har genomgått fyra utvecklingsfaser: expansion i Europa, etablering i USA, divisionalisering och uppdelning av koncernen i självständiga börsnoterade säkerhetsföretag.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com