Expansion i Europa 1992-1998

Det första steget ut i Europa togs redan 1989 med förvärv av bevakningsverksamhet i Portugal. Securitasmodellen hade då visat sig framgångsrik i de nordiska verksamheterna. Under åren 1992–98 genomfördes en rad förvärv i Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Österrike och Schweiz. De större stegen var Esabe i Spanien, Proteg i Frankrike och DSW samt Raab Karcher i Tyskland.

Dessa förvärv svarade för en samlad försäljningsvolym på cirka 8.000 MSEK och var strategiska etableringar med ambition att nå marknadsledarskap i Europa. Securitas var nu verksamt i de större europeiska länderna med tyngdpunkt på bevakningsverksamhet, men även larm och värdehantering var viktiga verksamheter som etablerats via de många förvärven.

Organisationen var landbaserad med en gemensam ledning och organisation för samtliga verksamhetsområden. Varje land organiserades i en starkt decentraliserad struktur av lokala platskontor, nära kunden och med ett eget lönsamhets- och personalansvar. I denna fas blev Securitas en europeisk marknadsledare i säkerhet.

Under perioden 1992–1998 mer än tredubblades koncernens totala omsättning, inklusive utdelningen av Assa Abloy 1994. Den organiska försäljningstillväxten uppgick i genomsnitt till 5 procent med förbättrade rörelsemarginaler. Det fria kassaflödet uppgick i genomsnitt till 80 procent av justerat resultat och avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick i genomsnitt till 26 procent.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.