Fyra nya säkerhetsföretag 2006

Divisionaliseringen av Securitas år 2000 lade grunden för beslutet att 2006 särskilja divisionerna och dela ut Securitas Systems, Securitas Direct och Loomis till Securitas aktieägare. Under de fem år som divisionerna varit operativa i Securitas hade också tydliga affärsmodeller och kundkoncept utvecklats. Starka organisationer och ledningar hade skapat självständiga affärer, som nu hade förutsättningar att bättre utvecklas som fristående bolag snarare än delar av en samlad koncernorganisation.

Under åren 2000–2006 växte Securitaskoncernen organiskt med i genomsnitt 5 procent per år och med stabila marginaler. Förvärvsaktiviteten var fokuserad på tilläggsförvärv snarare än att skapa nya plattformar. Avkastningen på totalt sysselsatt kapital ökade efter de många USA-förvärven mot koncernens målsättning på 20 procent. Det fria kassaflödet -bekräftade resultatutvecklingen och uppgick i genomsnitt till 85 procent av justerat resultat.

I september 2006 skedde en utdelning av Securitas Systems och Securitas Direct till Securitas aktieägare, som därmed fick två nya säkerhetsaktier jämte Securitasaktien. Loomis blev föremål för en försäljningsprocess som kom att avbrytas, och noteringsprocessen fortsatte med inriktningen att börsnotera Loomis under andra halvåret 2007. Därmed har Securitas skapat fyra nya säkerhetsföretag. Tillsammans med utdelningen av Assa Abloy 1994 har Securitas skapat fem börsnoterade bolag med tydliga strategier och goda förutsättningar att på egna ben fortsätta att skapa värde för såväl kunder som aktieägare. Det renodlade Securitas fortsätter sin resa med att utveckla säkerhetslösningar för kunder i Europa och Nordamerika, och med en tydlig ambition att växa i nya marknader.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.