Ny affärsstrategi och utdelning av Loomis 2007-2008

Under åren 2007 och 2008 visade divisionerna inom Security Services fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Loomis delades ut till aktieägarna i slutet av 2008.

Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av Mobile och Monitoring-organisationen; och en ökad global närvaro. Securitas fick under 2007 två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till nettoskuld om minst 0,20.

Securitas hade i slutet av 2008 cirka 240.000 medarbetare i 37 länder. Koncernens totala försäljning från kvarvarande verksamheter uppgick till 56.572 MSEK och rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter till 3.271 MSEK. De uppställda finansiella målen uppnåddes under året.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com