Ny affärsstrategi och utdelning av Loomis 2007-2008

Under åren 2007 och 2008 visade divisionerna inom Security Services fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Loomis delades ut till aktieägarna i slutet av 2008.

Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av Mobile och Monitoring-organisationen; och en ökad global närvaro. Securitas fick under 2007 två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till nettoskuld om minst 0,20.

Securitas hade i slutet av 2008 cirka 240.000 medarbetare i 37 länder. Koncernens totala försäljning från kvarvarande verksamheter uppgick till 56.572 MSEK och rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter till 3.271 MSEK. De uppställda finansiella målen uppnåddes under året.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.