Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet 2013-

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.

Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

Securitas har mer än 345.000 medarbetare i 55 länder.

År 2017 uppgick den totala försäljningen till 92.197 MSEK och rörelseresultatet till 4.677 MSEK.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com