Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet 2013-

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.

Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

Securitas har mer än 335 000 medarbetare i 53 länder.

År 2016 uppgick den totala försäljningen till 88 162 MSEK och rörelseresultatet till 4 554 MSEK.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com