Skattepolicy

Securitas skattepolicy har tagits fram för att förtydliga och kommunicera koncernens globala skattepolicy och strategiska mål avseende skatt.

Securitas AB:s skattepolicy har tagits fram av Securitas skatteavdelning och har godkänts av Securitas AB:s styrelse.

Klicka här för att läsa Securitas AB Group Tax Policy 2017 (endast tillgänglig på engelska)

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com