Skip to main content

Koncernens finansiella mål

Securitas har fyra finansiella mål:

  • 8-10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik & lösningar
  • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelsemarginal på lång sikt
  • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
  • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

 www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.