Skip to main content

Koncernens finansiella mål

Securitas har tre finansiella mål:

  • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år
  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5
  • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

 


Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.