Våra finansiella mål

Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med tio procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Vinst per aktie uppgick 2016 till 7,24 SEK (6,67), en total förändring om 9 procent jämfört med föregående år. Valutajusterad förändring av vinst per aktie var också 9  procent under 2016. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld var 0,13 (0,22) och nettoskuld i förhållande till EBITDA var 2,4 (1,9).

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com