Våra finansiella mål

Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med tio procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Under 2018 uppgick vinst per aktie till 8,26 SEK (7,53), en total förändring om 10 procent jämfört med föregående år. Valutajusterad förändring av vinst per aktie var 5 procent under 2018. Vinst per aktie före jämförelsestörande poster uppgick till 9,17 SEK, vilket representerade en total förändring om 17 procent jämfört med föregående år och valutajusterat var förändringen 12 procent under 2018. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld var 0,13 (0,19) och nettoskuld i förhållande till EBITDA var 2,3 (2,0).

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.