Våra finansiella mål

Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med tio procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Under 2016 uppgick vinst per aktie till 7,49 SEK (7,24), en total förändring om 3 procent jämfört med föregående år. Valutajusterad förändring av vinst per aktie var 4 procent under 2017. Vinst per aktie före jämförelsestörande poster uppgick till 7,83 SEK, vilket representerade en total förändring om 8 procent jämfört med föregående år och valutajusterat var förändringen 9 procent under 2017. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld var 0,19 (0,13) och nettoskuld i förhållande till EBITDA var 2,1 (2,4).

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com