Koncernens finansiella mål

Securitas har tre finansiella mål:

  • En genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år 
  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5
  • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet


Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.