Rating

Securitas nuvarande rating är BBB/A-2 med stabil Outlook från Standard & Poor's. Securitas AB har också en kortsiktig inhemsk svensk rating på K-2 med Standard & Poor´s.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com