Förvärvsloggbok 2008

Bolag Affärssegment (1) Inkl. fr. o. m. Årlig försäljning (2) Enterprise value (3) Goodwill Förv. Rel. Immateriella tillgångar
Ingående balans         13,793 624
Black Star, Spanien (4) Security Services Europe e/t - 47 - -
KARE, Turkiet (4) Security Services Europe e/t - 38 - -
GRB Security Ltd, Storbritannien Security Services Europe/Mobile and Monitoring 1 mars 49 20 13 6
PSI, Spanien (5) Security Services Europe e/t - 43 - -
SATS och Servicios de Seguridad, Uruguay Övrigt 15 maj 76 41 39 22
FM Seguridad, Chile Övrigt 1 juni 63 24 33 7
G4S, Tyskland Security Services Europe/Mobile and Monitoring 30 juni 795 359 326 49
SH Safe Home, Schweiz Security Services Europe 1 sept 16 33 26 13 
SCP International, Serbien Security Services Europe 2 sept 85 26 24  10 
Purzeczko, Polen Security Services Europe 15 sept 110 33 23  20 
El Guardian, Argentina Övrigt 1 okt 134 78 85  35 
Eureca/Luxtracing (5) Mobile and Monitoring 6 70 82 85  16 
S.O.B Objektschutz, Tyskland Security Services Europe 2 dec 84 31 16  22 
Agency of Security Fenix, Tjeckien och Slovakien Security Services Europe 19 dec 164 67 69 
Övriga förvärv (7)     38 79 61  22 
Summa förvärv januari–december 2008, kvarvarande verksamheter     - 1,001 800 231
Summa förvärv januari–8 december 2008, avvecklade verksamheter       52 - 7
Summa förvärv januari–december 2008, alla verksamheter       1,053 800 238
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter         - -102
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, avvecklade verksamheter         - -14
Omräkningsdifferenser         2,535 82
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter         -3,024 -77
Utgående balans         14,104 751

 

1. Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.  
2. Uppskattad årlig försäljning. 
3. Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld. 
4. Tilläggsköpeskilling för Black Star- och KARE-förvärven.
5. Tilläggsköpeskilling för PSI-förvärvet.
6. Eureca (Satworld), Nederländerna, är inkluderad fr o m 4 juli. Eureca Benelux Services, Belgien och LuxTracing, Luxemburg är inkluderade fr. o. m. 1 oktober.
7. PBB Borlänge (kontraktsportfölj), Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), Skandinaviska Bevakning (kontraktsportfölj), UVOS och AVS Bevakning (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, 365 Vagt (kontraktsportfölj), Mobile Danmark, Turvavalvonta ja Vartiointi Valvo (kontraktsportfölj), Mobile Finland, Schutz- u. Wachdienst CSS (kontraktsportfölj) och Consulting Plius (kontraktsportfölj), Mobile Tyskland, Aufschaltungen Drees (kontraktsportfölj), Alert Services Tyskland, New Technic ­Security (kontraktsportfölj) och Securiveil, Mobile Frankrike, GSP (kontraktsportfölj), Services Schweiz, Hummel (kontraktsportfölj) och Vision (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, CPI Security Group, Rumänien, Grupo Guardias Blancas, Mexiko, ­Vigiliancias y Seguridad, Seguridad Argentina, Seguridad Cono Sur och Patagua, Argentina, Tecnisegur (kontraktsportfölj), Aseco och Proguard, Uruguay, Burns de Colombia, Colombia, Forza, Peru, Dynamic Solutions Group, Chile, Walsons, ­Indien, Polic Secuforce, Hongkong och Globe Partner Services, Egypten.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.