Förvärvsloggbok 2009

Förvärv och avyttring av dotterbolag

MSEK Förvärvspris (1) Förvärvad
nettoskuld
Verksamhetens
totala värde (2)
Goodwill Förvärvs-
relaterade
immateriella tillgångar
Operativt
sysselsatt
kapital
Andelar i
intressebolag
Summa
sysselsatt
kapital
Akal Security Hawaii, USA -13,1 - -13,1  13,8 -0,7  13,1 
Moore Security, USA -38,6  - -38,6  38,7  -0,1  38,6 
World Wide Security, Chile -70,1  -10,4 -80,5  42,0 26,9  11,6  80,5 
MKB Tactical, Sydafrika -4,2  0,1  -4,1  5,8  -1,7  4,1 
Interlabora, Spanien -75,1  4,3  -70,8 66,6  63,9  -59,7  70,8 
Vigilan, Argentina -39,2  -3,1  -42,3  85,7  35,3  -78,7 42,3 
Socovig, Colombia -32,5  -7,1  -39,6  22,1  10,0  7,5  39,6 
Guardforce, Hongkong -18,4  -18,4  9,4  8,9  0,1  18,4 
Ferssa Group, Frankrike -34,1  -1,0  -35,1  14,2  41,8  -20,9  35,1 
GMCE Gardiennage, Marocko -13,3  0,7  -12,6  14,6  8,2  -10,2  12,6 
Dora Security, Tjeckien -90,3  6,4  -83,9  53,4  25,1  5,4  83,9 
Grupo Argos, Mexiko -18,2  -18,2  19,1  3,8  -4,7  18,2 
Gordon, Serbien -34,1  1,7 -32,4  20,7  10,1  1,6  32,4 
Long Hai Security, Vietnam -29,1  -29,1  - -6,6  35,7  29,1 
Tecniserv, Spanien -50,7  13,0  -37,7  58,2  25,4  -45,9  37,7 
Övriga förvärv och justeringar (3) -170,3  3,1  -167,2  46,9  16,0  104,3  167,2 
Summa förvärv -731,3 7,7  -723,6  458,7 327,9  -98,7  35,7  723,6
Likvida medel enligt förvärvsanalyser 39,7              
Summa påverkan på koncernens likvida medel -691,6              

 

1. Pris betalat till säljaren.
2. Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld (enterprise value).
3. Guardias Blancas, Mexiko, AVS Bevakning (kontraktsportfölj) och Dalslands Bevakning (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, G4S, BEWAB och S.O.B. Objektschutz, Services Tyskland, Securiveil, Mobile Frankrike, SH Safe Home, Services Schweiz, Eureca/Luxtracing, Alert Services Belgien, Eureca, Alert Services Nederländerna, Agency of Security Fenix, Tjeckien, CPI Security Group, Rumänien, SCP International, Serbien, DAK Güvenlik, Services Turkiet, El Guardian, Patagua, Seguridad Argentina, Vigilancias y Seguridad och Lubiseg (kontraktsportfölj), Argentina, SATS, Servicios de Seguridad, Trancilo och Gadonal, Uruguay, Burns de Colombia, Colombia, Macroresguardos (kontraktsportfölj), Peru, FM Seguridad, Chile, Polic Secuforce, Hongkong och Globe Partner Services, Egypten.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.