Förvärvsloggbok 2011

MSEK

Bolag  Affärssegment (1)   Inkl. /avyttrad fr o m  Förvärvad/
avyttrad andel (2)
 
Årlig försäljn. (3)  Anställda  Enterprise
value (4)
 
Interseco, Nederländerna  Security Services Europe  1 jan  100  59  50  20 
Adria Ipon Security, Bosnien Hercegovina  Security Services Europe  1 jan  85  16  200  14 
Seguridad y Turismo Segutouring, Ecuador  Security Services Ibero-America  1 feb  100  39  900 
Chubb Security Personnel, Storbritannien  Security Services Europe  1 april  100  1.192  5.000  322 
Seguricorp, Chile  Security Services Ibero-America  1 april  100  297  3.750  140 
Consultora Videco, Argentina  Security Services Ibero-America  1 april  100  320  2.240  134 
Security Consultants Group, USA  Securitas Services North America  15 april  100  681  2.000  192 
Assistance Sécurité Gardiennage, Frankrike  Security Services Europe  1 juni   128  400  20 
Al Sharika Al Muatfawika Likhadamat Al Amin Wa Al Himaya, Jordanien  Övrigt  1 juni  50  28  800  11 
Zvonimir Security, Kroatien  Security Services Europe  1 aug  85  89  1.000  48 
Sensormatic Guvenlik Group, Turkiet  Security Services Europe  1 sep  51  264  180  123 
Chubb Guarding Services, Singapore  Övrigt  28 sep  100  67  600  33 
Sistem FTO, Serbien  Security Services Europe  29 sep  100  126  3.200  34 
Orbis Security Solutions, Sydafrika  Övrigt  1 okt  100  90  1.500  31 
Cobelguard, Belgien  Security Services Europe  1 okt  100  625  1.600  355 
Securitas Direct AG, Schweiz (avyttring)  Övrigt  21 okt  50  -64    -73 
Ave Lat Sargs, Lettland  Security Services Europe  1 nov  65  40  280 
Europinter & ECSAS Gardiennage, Frankrike  Mobile and Monitoring  1 nov  100  101  125  14 
Fuego Red, Argentina  Security Services Ibero-America  1 nov  100  29  65  14 
CSS Internacional, Costa Rica  Security Services Ibero-America  1 dec  100  97  1000  44 
Övriga förvärv        188    209 
Summa förvärv och avyttringar januari–december 2011        4.412    1.702 

 

Noter:
1. Avser affärsegment med huvudansvar för förvärvet.
2. Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3. Uppskattad årlig försäljning.
4. Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.