Förvärvsloggbok 2012

MSEK

Bolag Affärssegment (1)  Inkl. /avyttrad fr o m Förvärvad/
avyttrad andel (2)
Årlig försäljn. (2) Anställda Enterprise
value (4)
MPL Beveiligingsdiensten, Nederländerna  Security Services Europe / Mobile and Monitoring  1 jan  100  81  180  46 
Protect, Kroatien  Security Services Europe  4 jan  85  72  600  39 
Chillida Sistemas de Seguridad, Spanien  Security Services Ibero-America  1 apr  100  133  200  187 
Trailback, Argentina  Security Services Ibero-America  1 apr  100  15  44  22 
PT Environment Indokarya, Indonesien  Övrigt  26 apr  49  41  1.200  12 
ISS Facility Services, Norway  Security Services Europe / Mobile and Monitoring  1 sep  61  100  21 
Federal Resguard, Argentina  Security Services Ibero-America  1 dec  100  124  970  16 
Other acquisitions and divestitures        368    237 
Summa förvärv och avyttringar januari - december 2012        895    580 

 

Noter:
1. Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2. Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3. Uppskattad årlig försäljning.
4. Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.