Förvärvsloggbok 2013

MSEK

Bolag  Affärssegment (1)  Inkl. /avyttrad fr o m  Förvärvad/avyttrad andel (2)  Årlig försäljn. (3)  Anställda  Enterprise
value (4)
Ingående balans             
Selectron, Uraguay  Security Services Ibero-America  1 feb  100  27  90  12 
ISS Facility Services, Nederländerna  Security Services Europe  5 jul  315  800 
ISS Facility Services, Danmark  Security Services Europe  1 sep  30  50  13 
Rentsec och Vamsa, Sydafrika  Övrigt  1 okt  100  25  50 
Tehnomobil, Kroatien  Security Services Europe  1 nov  65  65  60  21 
Övriga förvärv        82   184 
Summa förvärv 2013        544  1050  240 

 

Noter:
1. Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2. Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3. Uppskattad årlig försäljning.
4. Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar. 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.