Förvärvsloggbok 2014

MSEK

Bolag  Affärssegment (1)  Inkl. fr.o.m.  Förvärvad andel (2)  Årlig försäljning (3)  Antal anställda  Enterprise value (4) 
Ingående balans             
Iverify, USA  Security Services North America  1 jun  24  300  148 
SAIT, Belgien  Security Services Europe  1 nov  100  228  80  111 
Övriga förvärv        59    105 
Summa förvärv 2014        287  380  364 

 

Noter:
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet. 
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning. 
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.