Förvärvsloggbok 2016

MSEK

Bolag Affärssegment (1) Inkl.
fr.o.m.
Förvärvad
andel (2)
Årlig
försäljning (3)
Enterprise
value (4)
Ingående balans          
Diebolds Electronic Security, Nordamerika Security Services North America 1 feb - 2.820 3.186
Draht+Schutz, Tyskland (6) Security Services Europe 2 maj 100 175 114
Infratek Security Solutions, Norge Security Services Europe 24 aug 100 200 32
JC Ingeniería, Chile Security Services Ibero-America Oct 3 100 22 17
Övriga förvärv och avyttringar
(5) (6)
      39 147
Summar förvärv och avyttringar 2016 3.256 3.496

Noter:
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
5) Avser periodens övriga förvärv, avyttringar och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Baysecur och BahnBauService, Tyskland, Sérénitis, Frankrike, Waterland Security Services (kontraktsportfölj), LB Security och ESS, Nederländerna, IBBC, Poland, Tehnomobil and Ozon Project, Croatia, Sensormatic, Turkiet, Fuego Red, Argentina, Pinglin, Kina, avyttring av sidoverksamhet, Sydafrika och SKL, Sydkorea. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Kroatien, Turkiet, Argentina, Uruguay, Kina och Sydafrika.
6) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar, betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar i koncernen var –83 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 215 MSEK.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.