Förvärvsloggbok 2017

MSEK

Bolag Affärssegment (1) Inkl.
fr.o.m.
Förvärvad
andel (2)
Årlig
försäljning (3)
Enterprise
value (4)
Central de Alarmas Adler, Mexiko Security Services North America 1 maj 100 74 49
PSGA, Australien Övrigt 2 aug 100 81 21
Övriga förvärv och avyttringar
(5) (6) 
 -  - 238 175
Summa förvärv och avyttringar januari-december 2017   393 245

Noter:
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
5) Avser periodens övriga förvärv, avyttringar och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Diebolds Electronic Security, Nordamerika, IBBC Poludnie, Polen, Amicus Bevakning (kontraktsportfölj) och Brand & Säkerhetsservice i Tranås (kontraktsportfölj), Sverige, NorAlarm Industri, Norge, Dansk Runderingsvagt (kontraktsportfölj), Danmark, Vartioliike Harri Hakala (kontraktsportfölj) och Turvatekijät (kontraktsportfölj), Finland, HMF-Systems, Schutz- und Wachdienst Michel och Krokoszinki Sicherheitsdienst, Tyskland, ISS (kontraktsportfölj), Irland, Gooiland, Nederländerna, NoFire Safety, Österrike, Microtech, Tjeckien, Sigurnost Buzov, Kroatien, Sensormatic, Turkiet, Consultora Videco, Argentina, Urulac, Uruguay, JC Ingeniería, Chile, Bren Security, Sri Lanka och Dubai Fire & Safety (avyttring), Förenade Arabemiraten. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Kroatien, Turkiet, Argentina, Uruguay, Kina, Sydkorea, Sri Lanka och Sydafrika.
6) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar, betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar i koncernen var –32 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 168 MSEK.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.