Skip to main content

Covid-19 och den globala marknaden för säkerhetstjänster

Vår erfarenhet är att säkerhetsbranschen traditionellt har varit motståndskraftig mot lågkonjunkturer, främst på grund av det upplevda sambandet mellan lågkonjunkturer och ökad brottslighet. Covid-19 har påverkat den globala marknaden för säkerhetstjänster negativt.

Minskad efterfrågan på bevakningstjänster

Exempelvis har upphörandet av stora offentliga sammankomster, såsom konserter, konferenser och idrottsevenemang minskat efterfrågan på bevakningstjänster. Dessutom påverkades flygindustrin och flygplatssäkerhetsrelaterade bevakningstjänster negativt av covid-19.

Behov av nya säkhetslösningar och tjänster

Virtuella arbetsmiljöer samt ett förändrat behov av fysiska lokaler skapar behov av nya säkerhetslösningar och tjänster. En ökning av e-handel har också drivit på behovet av tekniska säkerhetslösningar vid distributionscentraler och liknande byggnader.

Ökad efterfrågan på it och cybersäkerhet

Övergången till e-handel har inneburit en ökad efterfrågan på it och cybersäkerhet, vilket fundamentalt ändrar synen på säkerhet. Covid-19 har medfört en ökad efterfrågan på säkerhetstjänster under nedstängningsperioderna inom viktiga funktioner som detaljhandel, hälso- och sjukvård samt även inom bevakning och tekniska säkerhetstjänster, exempelvis kontaktspårning och massövervakning för att bidra till att samhällen öppnas upp.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.