Skip to main content

Ekonomisk och politisk utveckling

Ekonomisk tillväxt och fortsatta investeringar i nybyggnation globalt gör att efterfrågan på säkerhetstjänster ökar. Medelklassen på mogna och utvecklingsmarknader förväntas växa med en CAGR om 3,7 procent från 2020 fram till 2030.

Större efterfrågan på säkerhetstjänster

I takt med att den globala disponibla inkomsten och nettoförmögenheten ökar finns det mer att skydda och flera kunder som har råd med detta, vilket vi bedömer skapar en större efterfrågan på säkerhetstjänster. Infrastrukturinvesteringar i exempelvis fastigheter, kollektivtrafik och offentliga logistiknav, skapar ett behov av att skydda tillgångarna och de flöden som går igenom dessa, vilket ökar behovet av säkerhetstjänster.

Outsourcing av offentliga säkerhetstjänster

En högre grad av privatisering genom att offentliga säkerhetstjänster läggs ut på privata säkerhetstjänstleverantörer är ett sätt att kontrollera eller minska de offentliga utgifterna och öppna upp marknaden för konkurrens.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.