Skip to main content

Kundanpassade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar

Varje bransch, företag och verksamhet har särskilda behov och krav när det gäller säkerhet. Kunderna förväntar sig att leverantörer identifierar och bemöter deras särskilda utmaningar genom att tillhandahålla specialistkunskap och nödvändiga resurser.

Större säkerhetsansvar

Om säkerhetsleverantörerna kan hjälpa företagen att lösa sina utmaningar kommer företagen att ge dem ett större säkerhetsansvar. Kunderna är i allmänhet beredda att betala mer för en tjänst med mer omfattande innehåll, högre kvalitet och relevanta specialistkunskaper.

En kontaktperson för hela säkerhetslösningen

Vi bedömer att det på vissa marknader också finns en vilja att betala ett högre pris för att ha en kontaktperson som ansvarar för hela säkerhetslösningen, vilket medför en bättre och mer effektiv kontroll över prisförändringar, leverantörskedjor och hållbarhetsfrågor.

Säkerhetslösningar från en enda säkerhetsleverantör

Det finns en generell trend för att kunder kontrakterar säkerhetstjänster, i synnerhet när det gäller bevakning och brandsäkerhet. Kunderna söker skräddarsydda och övergripande säkerhetslösningar från en enda säkerhetstjänstleverantör för att få kostnadseffektivare och tillförlitligare hantering av säkerhetstjänsterna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.