Skip to main content

Ökad teknikanvändning

Kundernas alltmer komplexa säkerhetsbehov skapar efterfrågan på kompletterande lösningar såsom teknikbaserade prediktiva säkerhetstjänster, vilket understryker vikten av att ha rätt teknik-, data- och molnkapacitet som leverantör av säkerhetstjänster.

Den ökande teknikanvändningen gör att säkerhetsföretag kan erbjuda kunderna effektivare säkerhetslösningar med ännu högre kvalitet. Ju högre lönekostnaderna är i ett land, desto attraktivare är det att öka användningen av teknik. Länder med låga lönekostnader visar emellertid också större intresse för att använda mer teknik i säkerhetslösningarna. Antalet installerade säkerhetskameror globalt överskred en miljard 2021, vilket motsvarar en ökning med över 50 procent jämfört med 2018.

Säkerhetslösningar som tjänst (SaaS-lösningar)

Vi tror även att integrerade säkerhetslösningar som tjänst, SaaS-lösningar, blir allt viktigare för kunderna. Den fysiska och digitala världen blir alltmer sammanflätad, vilket driver på utvecklingen av mer avancerade säkerhetssystem, främst på mogna marknader. Eftersom dessa system integreras med teknik som hanterar stora datamängder (Eng. big data), artificiell intelligens (AI) via intelligenta enheter och Internet of Things, IoT, ökar behovet av skickliga och välutbildade väktare och anställda.

Genom att fler enheter, sensorer och annan säkerhetsutrustning säljs på marknaden minskar kostnaderna för utrustning. I och med att datanätverken utvecklas samt att större och snabbare nätverkssystem blir mer och mer sammankopplade, minskar lagringskostnaderna för data.

Förebyggande säkerhet genom analys av historisk data

Tack vare den tekniska utvecklingen finns det mer tillgänglig data än tidigare som kan överföras både snabbare och billigare. I kombination med den tillgängliga dataprocesserings- och lagringskraften finns det stora mängder av analyserad historisk data för att studera förebyggande säkerhet. Detta innebär att väktare i större utsträckning enbart behöver ingripa responsivt eller baserat på förutsägbara mönster istället för att övervaka och avskräcka, något som tidigare utgjorde traditionell bevakningsverksamhet.

Den allt snabbare utvecklingen av tekniklösningar leder också till ökad förvärvsaktivitet på marknaden, eftersom företag vill öka sina expertkunskaper inom tillväxtsegment.

Teknik som viktigt komplement

Under de senaste decennierna har man inom säkerhetsbranschen sett en betydande ökning av teknikanvändningen som ett ytterst viktigt komplement till traditionella bevakningstjänster. Säkerhetstjänster och lösningar kan kompletteras vidare med värdtjänster och driftstjänster (Eng. hosted and managed services), molntjänster, AI, biometri, IoT och andra fjärrbevakningstjänster.

I och med den ökande användningen av tekniska säkerhetsinstallationer skapas data och därmed nya affärsmöjligheter. Dataanalys bidrar till en förbättring av både tjänster och teknisk utrustning. Data som samlas in kan till exempel upptäcka avvikelser i passerkontroller eller öka larmprecisionen genom videoanalys. Denna information kan därefter användas till utformning och integration av produkter och tjänster för att ytterligare förbättra värdet för kunderna. Data kan också bidra till att skapa helt nya möjligheter, exempelvis SaaS-verktyg, där säkerhetsprogramvara tillhandahålls genom abonnemang.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.