Skip to main content

Större fokus på riskhantering för företag

Företag och andra organisationer ägnar större uppmärksamhet åt säkerhetsfrågor än tidigare och ledande befattningshavare lägger ner mer tid på att diskutera och fatta beslut om säkerhetsfrågor.

Bidragande faktorer till ökat fokus på säkerhetsfrågor

Faktorer som bidrar till den ökade uppmärksamheten är bland annat större osäkerhet i samhället, ökade kostnader till följd av störningar i verksamheten och större säkerhetskrav från kunder och försäkringsbolag.

Säkerhetsrådgivningstjänster

Företag väljer vanligtvis att kontraktera säkerhetstjänster när man vill förbättra den, eftersom säkerhetsrelaterad verksamhet ofta inte räknas som en del av kärnverksamheten. Företag använder också säkerhetsrådgivningstjänster i en högre utsträckning, vilket gör att deras ledningsgrupper proaktivt kan fastställa risker och vidta lämpliga åtgärder.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.