Skip to main content

Urbanisering och industrialisering

Urbaniseringen och industrialiseringen fortsätter i takt med att människor fortsätter att flytta in till städerna. Den globala befolkningen i städer växer med mer än 1,5 miljoner människor varje vecka och den höga befolkningstätheten kan i sin tur leda till oro för brott.

Snabb marknadstillväxt

Marknaden för säkerhet i bostäder förväntas växa snabbt i de flesta utvecklade länderna eftersom teknisk övervakningsutrustning blir allt vanligare. Fortsatt industrialisering och ökad industriell produktion globalt, leder till investeringar i produktionsanläggningar, kontor och andra arbetsplatser som alla har särskilda säkerhetsbehov.

Skydda känslig infrastruktur

Securitas har upplevt en ökad medvetenhet om behovet av att skydda känslig infrastruktur från olika störningar. Tillverkande bolag, flygplatser, datacentra, hamnar och kollektivtrafik är exempel på verksamheter som alla är beroende av en välfungerande infrastruktur och där störningar kan leda till höga kostnader och ökad sårbarhet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.