Offentliggjord information

Här finns sammanställningar av offentliggjord finansiell information från Securitas AB, dvs årsredovisning, delårsrapporter och pressmeddelanden från 2007 till 2011.