Presentation delårsapport jan-mars 2018

den 2 maj 2018

Securitas AB publicerade delårsrapport för januari-mars 2018 den 2 maj 2018.

Klicka på denna länk för att lyssna på en inspelad version av ljudsändningen av telefonkonferensen.

Tillgängliga dokument