Skip to main content

Alf Göransson utsedd till ny VD och koncernchef för Securitas AB

Publicerad
31 augusti 2006 11:00

Styrelsen för Securitas AB har utsett Alf Göransson, 48, till ny VD och koncernchef för Securitas AB. Han är för närvarande VD och koncernchef för NCC AB och tillträder sin nya befattning senast den 5 mars 2007. Thomas Berglund kvarstår som VD och koncernchef för Securitas fram till dess att Alf Göransson tillträder sin befattning.

Alf Göransson, Internationell ekonom från Göteborgs universitet, är sedan 2001 VD och koncernchef för NCC AB. Han har tidigare varit koncernchef i Svedala Industri AB 2000-2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998-2000 och VD för entreprenadföretaget Swedish Rail Systems AB i Scancem-koncernen 1993-1998.

"Alf Göransson är en erkänt skicklig företagsledare och har en bred erfarenhet av internationell affärsverksamhet. Med Alf som ny VD och koncernchef får Securitas en utmärkt efterträdare till Thomas Berglund och vi kan nu med full kraft fortsätta utvecklingen av Securitas", säger Melker Schörling, styrelseordförande i Securitas AB.

"Som tidigare meddelats är ledningsteamen på plats för de enheter som skall delas ut till Securitas aktieägare. Därmed står vi väl rustade att delta i den fortsatta konsolideringen och expansionen av säkerhetsbranschen", avslutar Melker Schörling.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på: www.securitasgroup.com

Information:
Melker Schörling, styrelseordförande, Securitas AB + 46 (0)8 614 39 30


Tidigare offentliggjord information rörande utdelning och notering av säkerhetsbolag:
Som tidigare offentliggjorts har styrelsen för Securitas AB beslutat att föreslå en utdelning av aktierna i Securitas Systems och Securitas Direct med en notering på Stockholmsbörsens
O-lista. Den extra bolagsstämman äger rum den 25 september 2006 och första handelsdagen beräknas vara den 29 september 2006. Noteringsprocessen för Loomis Cash Handling Services fortgår och en utdelning av aktierna och en notering på Stockholmsbörsen beräknas ske under 2007. Verksamheten och noteringsförberedelserna sker under ledning av VD Håkan Ericson. En separat styrelse för Loomis Cash Handling Services har utsetts med Thomas Berglund som ordförande.

För ytterligare information hänvisas till tidigare pressmeddelanden som finns tillgängliga på Securitas hemsida.


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.