Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB

Publicerad
03 april 2006 13:00

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslöts följande:

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna ska vara tio till antalet utan suppleanter och omvalde Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg samt nyvalde Marie Ehrling. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4.650.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete).

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas, Melker Schörling, Marianne Nilsson (Robur) och Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,50 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 6 april 2006 och betalning från VPC beräknas erläggas med början den 11 april 2006.

Ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, för att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen.


För ytterligare information:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, +44 (0) 20 8432 6552
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 (0) 20 8432 6552
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations, +44 (0) 20 8432 6523, +44 (0) 7884 117 192

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.