Skip to main content

Bart Adam ny Divisional President för Security Services Europe

Bart Adam har utsetts till Divisional President för Security Services Europe. Han tillträder tidigt i sommar 2008, när Tore K Nilsen lämnar företaget för en anställning i Posten i Norge.

Publicerad
31 januari 2008 10:00

Bart Adam är i dag Chief Operating Officer inom divisionen Security Services Europe. Bart Adam, som är från Belgien och har en examen från universitetet i Leuven i Commercial Engineering, har arbetat inom Securitas sedan 2000. Han är sedan tidigare medlem av Securitas koncernledning.

Erik-Jan Jansen är utsedd till ny Chief Operating Officer inom divisionen Security Services Europe och kommer att ingå i Securitas koncernledning. Erik-Jan Jansen är i dag Country President för Securitas Services i Nederländerna. Han har examen i Business Administration från Hotel Management School i Maastricht och har haft flera chefspositioner sedan han kom till Securitas 1996.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2008, kl 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.