Skip to main content

Beslut vid extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) den 13 juni 2011

Vid dagens extra bolagsstämma i Securitas AB beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det av styrelsen den 15 maj 2011 beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah, däribland Securitas tre största aktieägare. Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att till och med den 31 december 2011 vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av såväl serie A som serie B att utgöra vederlag vid förvärvet av aktierna i Niscayah.

Publicerad
13 juni 2011 16:00

Styrelsens fullständiga förslag, vilket antogs av stämman, och därtill relaterade handlingar finns sedan tidigare publicerade på bolagets hemsida (www.securitas.com).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2011 kl. 16.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.