Skip to main content

Bokslutskommuniké januari - december 1998

Publicerad
08 februari 1999 16:00

Försäljningen ökade med 27 procent till 13.710 MSEK (10.763), varav 9 procent är organisk tillväxt

Resultatet före skatt ökade med 25 procent till 766 MSEK (614)

Det fria kassaflödet ökade med 29 procent till 583 MSEK (451)

Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 21 procent till 1,82 SEK (1,50)

Styrelsen föreslår en utdelning för 1998 med 0,85 SEK (0,69)
Hela boklsutskommunikén inklusive tabeller finns att ladda ned från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.