Skip to main content

Bokslutskommuniké januari-december 1999

Publicerad
08 februari 2000 14:00

Försäljningen ökade med 87 procent till 25.646 MSEK (13.710), varav 9 procent är organisk tillväxt

Resultatet före skatt ökade med 46 procent till 1.116 MSEK (766)

Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 27 procent till 2,32 SEK (1,82)

Styrelsen föreslår en utdelning för 1999 med 1,00 SEK (0,85)Ekonomisk information från Securitas
Årsredovisningen för 1999 publiceras i april 2000.
Bolagsstämman äger rum klockan 17.30 den 2 maj, 2000, på Grand Hotel i Stockholm.
Delårsrapporten för januari-mars publiceras den 2 maj 2000.
Delårsrapporten för januari-juni publiceras den 3 augusti 2000.
Delårsrapporten för januari-september publiceras den 2 november, 2000.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.