Skip to main content

Bolagsstämma i Securitas AB, torsdagen den 7 maj 1998

Publicerad
07 maj 1998 10:00

Vid ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) idag fattades följande beslut:

Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 2,75 SEK per aktie (2,40). Tisdagen den 12 maj fastställdes som avstämningsdag för utdelning hos Värdepapperscentralen (VPC) och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 19 maj.

Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling (ordförande), Gustaf Douglas (vice ordförande), Thomas Berglund (VD), Anders Frick, Berthold Lindqvist och Fredrik Palmstierna. Vidare omvaldes styrelsesuppleanten Carl Douglas.

Till revisorer omvaldes Öhrlings Coopers & Lybrand.
Ytterligare information lämnas av koncernchef Thomas Berglund, vice VD och ekonomi- och finansdirektör Håkan Winberg och Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.