Skip to main content

Bolagsstämma i Securitas

Publicerad
03 maj 2000 14:00

Vid ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) idag fattades följande beslut:


Styrelse
Thomas Berglund, Gustaf Douglas, Philippe Foriel-Destezet, Anders Frick, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Carl Douglas omvaldes. Stämman beslutade också att Denis R. Brown skall avgå och att antalet styrelseledamöter skall vara 8 stycken.

Revisorer
Omval skedde av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget. Revisorn valdes för en mandatperiod om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1:00 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 5 maj 2000 och beräknas komma att utsändas genom Värdepapperscentralen VPC AB:s försorg den 10 maj 2000.

Godkännande av optionsprogram i Securitas France Holding
Bolagsstämman har godkänt optionsprogramet för Securitas franska dotterbolag, Securitas France Holding. Optionsprogramet berättigar 13 personer i bolagets ledningsgrupp att förvärva aktier i bolaget till en teckningskurs om FFR 1.328 (cirka SEK 1.673), vilken är baserad på en extern värdering. Det antal aktier som kan tecknas är beroende av bolagets utveckling under perioden från den 1 januari 1999 till den 31 december 2003, dock maximalt 74.347 aktier, vilket motsvarar cirka 8 procent av bolagets aktiekapital. Teckning kan påkallas under perioden 1 juli 2004 till 31 december 2004.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.