Skip to main content

Bonusprogram för Securitas verkställande ledning

Publicerad
16 juni 1999 15:00

Securitas styrelse och koncernledning har kommit överens om att avsluta det för verkställande ledningen långsiktiga bonusprogrammet på följande sätt:

Fram till nu upparbetade belopp placeras i en av Securitas ägd försäkring. Värdet på försäkringen kommer att följa värdeutvecklingen på Securitasaktien t.o.m. år 2002. Under förutsättning att de i ledningen ingående personerna fortfarande är anställda i Securitas den 31 december 2002, överförs försäkringen till dessa personer.

Jämfört med ett fullföljande av det ursprungliga programmet innebär den överenskomna avslutningen att ledningens utfall via försäkringen av en fortsatt värdetillväxt reduceras med cirka en tredjedel (1/3).

Uppgörelsen innebär vidare att Securitas inte belastas med ytterligare kostnader för det långsiktiga bonusprogrammet utöver intill idag reserverat belopp och att den eftersträvade kontinuiteten i ledningen kvarstår, vilket var en viktig utgångspunkt vid programmets tillkomst.

Överenskommelsen har träffats efter samråd med de svenska institutionella ägare som på bolagsstämman framförde synpunkter på programmet.

Styrelsen

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.