Skip to main content

Delårsrapport januari – mars 2005

Security Services USA vid vändpunkt och fortsatt förbättring i alla andra divisioner.

Publicerad
03 maj 2005 12:00

• Försäljningen i det första kvartalet ökade med 4 procent till 15.195 MSEK (14.453), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.
• Rörelseresultatet i det första kvartalet ökade med 8 procent till 937 MSEK (885), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen var 6,2 procent (6,1).
• Resultat före skatt i det första kvartalet ökade med 16 procent till 818 MSEK (724), justerat för valutakursförändringar.
• Nettoresultatet i det första kvartalet ökade med 10 procent till 606 MSEK (551).
• Vinst per aktie efter full skatt ökade med 9 procent till 1,63 SEK (1,49) under det första kvartalet.
• Fritt kassaflöde i första kvartalet ökade till 266 MSEK (13), motsvarande 43 procent (2) av justerat resultat.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.