Skip to main content

Elektronisk säkerhet i fokus på Securitas kapitalmarknadsdag

Tekniken förändrar säkerhetsbranschen dramatiskt, och Securitas leder denna omvandling. Vid Securitas kapitalmarknadsdag i Malmö den 21 juni 2016 gav Securitas VD och koncernchef Alf Göransson tillsammans med medlemmar av koncernledningen fördjupad information om företagets strategi för framtiden.

Publicerad
21 juni 2016 12:00

”Tekniken förändras allt snabbare och håller på att bli en självklarhet i de flesta branscher. Allt blir digitalt. Det som differentierar ett företag från ett annat är kreativitet, snabbhet och flexibilitet. I denna nya miljö handlar det mer och mer om hur vi kan anpassa tekniken och förädla innovation för att öka värdet till kunderna”, sa Alf Göransson, VD och koncernchef Securitas AB och förklarade hur detta påverkar Securitas framtidsstrategi:

”Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till säkerhetstjänster, där vi kombinerar stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi fortsätter att investera i och spela en viktig roll när det gäller att kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet, och ökar aktivt den organiska försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet”.

”Securitas drar också nytta av förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet. Vi förvärvade nyligen tillgångarna i Diebold Electronic Security i Nordamerika, som är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. Förvärvet stödjer vår strategi och stärker vår ställning som den globala kunskapsledaren inom säkerhetstjänster”, säger Alf Göransson.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.