Skip to main content

Extra bolagsstämma i Securitas AB

Publicerad
29 september 2006 11:00

Vid dagens extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av samtliga aktier i de helägda dotterföretagen Securitas Direct Aktiebolag ("Direct") och Securitas Systems AB ("Systems") till aktieägarna.

Varje aktie i Securitas AB medför rätt till en aktie i Direct och en aktie i Systems. Innehavare av aktie av serie A i Securitas AB erhåller en aktie av serie A i Direct och en aktie av serie A i Systems. Innehavare av aktie av serie B i Securitas AB erhåller en aktie av serie B i Direct och en aktie av serie B i Systems. Avstämningsdagen för rätt till aktieutdelning bestämdes till den 28 september 2006. Beräknad dag för första handel i Direct och Systems på Stockholmsbörsen är den 29 september 2006.

För ytterligare information hänvisas till de prospekt som upprättats med anledning av utdelningen samt noteringen av Direct och Systems. Prospekten finns tillgängliga på Securitas AB:s webbplats, www.securitasgroup.com/threenewcompanies.

Information:

Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6551
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice President, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.