Skip to main content

Finansiell information från Securitas AB, 2001

Publicerad
15 december 2000 14:00

Securitas publicerar följande ekonomisk information under 2001:

6 februari
Bokslutskommuniké 2000
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

Mars
Årsredovisning 2000

8 maj
Delårsrapport januari - mars 2001
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

9 augusti
Delårsrapport januari - juni 2001
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

7 november
Delårsrapport januari - september 2001
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

Bolagsstämma
Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 18 april 2001

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.