Skip to main content

Finansiell information från Securitas AB, 2003

Publicerad
29 oktober 2002 11:00

Securitas publicerar följande finansiell information under 2003:

11 februari
Bokslutskommuniké 2002
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

Mars
Årsredovisning 2002

8 maj
Delårsrapport januari - mars 2003
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

7 augusti
Delårsrapport januari - juni 2003
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

5 november
Delårsrapport januari - september 2003
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

Bolagsstämma
Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 8 april 2003Securitas är en världsledare inom säkerhet och erbjuder tjänster inom
bevakning, larm, värdehantering samt konsult- och utredningstjänster. Koncernen har ca 230.000 anställda i mer än 30 länderYtterligare information lämnas av Henrik Brehmer, Investor Relations,
telefon +44 20 8432 6523, eller finns på www.securitasgroup.com.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.