Skip to main content

Förändring i Securitas koncernledning

Erik-Jan Jansen, operativ chef i Security Services Europe, lämnar Securitas den 1 april 2014 för att bli VD och koncernchef för ett internationellt företag.

Publicerad
13 januari 2014 09:00

Erik-Jan Jansen började på Securitas 1996 och har haft flera chefspositioner inom företaget. Han har ingått i Securitas koncernledning sedan 2008.

Arbetet med att utse en ersättare har inletts.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2014 kl.09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.