Skip to main content

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer vid Securitas ABs ordinarie bolagsstämma den 7 maj 1998

Publicerad
03 april 1998 10:00

Styrelse
Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Melker Schörling (ordförande), Gustaf Douglas (vice ordförande), Thomas Berglund (VD), Anders Frick, Berthold Lindqvist och Fredrik Palmstierna.

Vidare föreslås omval av styrelsesuppleanten Carl Douglas.


Revisorer
Omval föreslås av de ordinarie revisorer föreslås omval av Öhrlings, Coopers & Lybrand AB.


Bakom förslagen till styrelse och revisorer står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.