Skip to main content

Förvärv i Nederländerna

Publicerad
07 juli 2000 14:00

B&M grundades 1978 av de nuvarande ägarna, Hans Mulder och George Van Den Berg, och bedriver verksamhet inom bevakning och larm övervakning. Hans Mulder kvarstår som VD.

Säkerhetsmarknaden i Nederländerna uppskattas till 2.400 MNLG (9.200 MSEK), varav bevakning svarar för cirka 1.200 MNLG (4.600 MSEK). B&M är det femte största företaget på marknaden, med en marknadsandel på 3 procent inom bevakning. Genom förvärvet av B&M får Securitas en verksamhet i Nederländerna med en kontraktsportfölj av hög kvalité. Cirka 25 procent av försäljningen är flygplatsrelaterad. Företaget har 430 anställda.

Köpeskillingen uppgår till 17 MNLG (66 MSEK) och betalas kontant. Förvärvet ger upphov till en goodwill på cirka 59 MSEK, som skrivs av över 20 år.

Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från juli 2000 och kommer att bidra positivt till koncernens resultat under år 2000.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.