Skip to main content

Förvärv i Storbritannien

Publicerad
08 februari 2000 14:00

Genom att kombinera den snabbt växande verksamheten relaterad till uttagsautomater i Securitas UK med Micro-Route Ltd.s verksamhet kommer Securitas att befinna sig i en unik position att erbjuda en heltäckande service av uttagsautomater från påfyllning av kontanter till avancerad maskinservice. Förvärvet kommer därför göra det möjligt för Securitas i Storbritannien att erhålla en större del av marknaden för service av uttagsautomater som för närvarande beräknas vara värd 1.900 MSEK. Det finns 25.000 uttagsautomater i Storbritannien och antalet förväntas att öka till 33.000 fram till slutet av 2004. Endast 25 % av det nuvarande nätverket av uttagsautomater är idag outsourcade till externa leverantörer, där Securitas har en marknadsandel på nästan 40 %.

Förvärvspriset är 109 MSEK. Goodwill uppskattas till 92 MSEK och kommer att skrivas av över 10 år. Förvärvet kommer att bidra positivt till resultatet före skatt under år 2000.

Efter förvärvet kommer Securitas att ha en försäljning på 1.900 MSEK i Storbritannien.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.