Skip to main content

Gisela Lindstrand lämnar Securitas

Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör på Securitas AB, har sagt upp sig för en liknande position på ett annat företag.

Publicerad
13 februari 2018 08:30

Gisela Lindstrand har lett Securitas koncernövergripande varumärkes- och kommunikationsarbete sedan 2007. Under denna tid har Securitas kommit att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till ett betydligt bredare spektrum av säkerhetstjänster. I detta koncernstrategiarbete har varumärkes- och kommunikationsaktiviteterna varit centrala.

- Gisela Lindstrand har framgångsrikt utvecklat Securitas globala kommunikation och på så sätt bidragit till att stärka Securitas varumärke och globala position, säger Securitas koncernchef Alf Göransson.

Gisela Lindstrand kommer att lämna Securitas senast i maj 2018 och kvarstår i koncernledningen tills dess.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information: Alf Göransson, koncernchef Securitas AB, tel 010-470 3000.

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.