Skip to main content

Godkännande av Securitas förvärv av G4S verksamhet i Tyskland

Tyska konkurrensmyndigheten har godkänt Securitas förvärv av G4S verksamhet i Tyskland. Övriga kontraktuella krav har även uppfyllts.

Publicerad
30 juni 2008 14:00

Som kommunicerats den 15 maj 2008, kommer Securitas att förvärva G4S verksamhet för bevakning och larmövervakning i Tyskland, med en total extern försäljning om 975 MSEK (105 MEUR) under 2007.

Securitas i Tyskland kommer efter detta förvärv att ha en total försäljning på 5 000 MSEK (537 MEUR) med cirka 19 000 medarbetare samt en marknadsandel inom bevakning på 14 procent.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 30 juni 2008.Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, ansvarig för investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076 116 7443


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.