Skip to main content

Godkännande av Securitas förvärv av Reliance Security Services i Storbritannien

EU-kommissionen har godkänt Securitas förvärv av Reliance Security Services i Storbritannien.

Publicerad
10 november 2010 14:00

Som kommunicerats den 30 september 2010, kommer Securitas att förvärva Reliance Security Services i Storbritannien, med årlig försäljning på cirka 2.160 MSEK (200 MGBP). Enterprise value uppskattas till 464 MSEK (43 MGBP).

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 9 november 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662,  eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010 kl.14.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.