Skip to main content

Henrik Zetterberg utsedd till chefsjurist och koncernens Risk Manager i Securitas

 Henrik Zetterberg har utsetts till chefsjurist och koncernens Risk Manager. Han efterträder Åsa Thunman, som lämnar Securitas i slutet av september 2014.

Publicerad
30 juni 2014 10:00

Henrik Zetterberg har varit anställd i Assa Abloy sedan 2007. Han har haft olika befattningar i företaget, inom Group Legal och senare inom två olika divisioner, inklusive chefsjurist för Entrance System-divisionen. Dessförinnan var han senior biträdande jurist på Mannheimer Swartling. Henrik Zetterberg har en juristexamen från Lunds Universitet. Han tillträder i slutet av september 2014 och kommer att ingå i Securitas koncernledning.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Bart Adam, CFO och Finansdirektör Securitas AB, tel. +32 2 263 59 31, mobil +32 477 52 36

eller epost bart.adam@securitas.be

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl.10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.