Skip to main content

Information om Securitas kreditrating

Publicerad
12 juni 2008 08:30

Med anledning av återbetalningen av Securitas Eurobondlån på 500 MEUR i mars 2008 har Moodys i dag, på begäran av Securitas, dragit tillbaka sin långsiktiga kreditrating av Securitas AB. Securitas har för närvarande inga långfristiga kreditratade lån på kapitalmarknaden.

Securitas kommer även fortsättningsvis att stå under rating av Standard and Poor’s, där ratingen är enligt följande: långsiktig rating BBB+ med Stable Outlook, samt kortsiktig rating A-2 och Nordic short term K-1.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Olof Bengtsson, Finansdirektör Securitas AB, mobil 076-118 7469
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2008 kl 08.30.


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.