Skip to main content

Information om Securitas skattesats till följd av den amerikanska bolagsskattereformen

Den nya amerikanska bolagsskattelagstiftningen, som godkändes av den amerikanska regeringen den 22 december 2017 och som gäller från den 1 januari 2018, kommer att påverka Securitas.

Publicerad
23 december 2017 09:30

Baserat på nu tillgänglig information kommer den nya amerikanska skattelagstiftningen att sänka Securitas koncernskattesats från och med 2018 och framöver. Med nuvarande skattebas och med beaktande av övriga skattefrågor, är vår bästa bedömning att vår nuvarande helårsskattesats på 28,5 procent för 2017 kommer att sänkas till cirka 25,5 procent från och med räkenskapsåret 2018.

Värdet på Securitas existerande amerikanska uppskjutna skattetillgångar, som till exempel pensionsavsättningar, semesterlöner och andra personalrelaterade poster, kommer att reduceras i och med den nya bolagsskattelagstiftningen. Omvärderingen av de uppskjutna skattetillgångarna kommer att ha en negativ engångseffekt i resultaträkningen, vilken kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2017. Baserat på balansen i det tredje kvartalet 2017 förväntas detta belopp uppgå till cirka 200 MSEK. Detta belopp kommer inte att påverka kassaflödet.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662, eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.