Skip to main content

Klarläggande från Securitas AB i Pinkerton-affären

Publicerad
04 mars 1999 16:00

Inga brottsmisstankar föreligger eller har förelegat mot någon anställd inom Securitaskoncernen och ingen Securitasanställd är heller föremål för förhör i den pågående utredningen.

Det finns dock ett undantag från denna helhetsbild. En person på Securitas ekonomiavdelning har tidigare arbetat på samma företag som en av de huvudmisstänkta i utredningen. Av denna anledning kallades denna person till förhör i utredningens inledningsskede men ingenting har framkommit som styrker någon misstanke om delaktighet eller ens kontakt mellan personerna ifråga i anslutning till Pinkerton-affären. Åklagarmyndigheten räknar med att utredningen i denna del skall vara definitivt avslutad inom några dagar.

Securitas kan således inte se att några felaktigheter förekommit eller att misstag har begåtts inom Securitaskoncernen i anslutning till Pinkerton-affären.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.